Kontakt
PRZEDSZKOLE Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 418
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 przy ul. J. M. Szancera 7 w Warszawie rozpoczęło swoją działalność 1 września 2012r. na mocy Uchwały Nr XXX/683/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 stycznia 2012r.

 

Przedszkole liczy 15 oddziałów, do których uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne w wieku od 3 do 7 lat.

 

Motto: ” Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

 

Przedszkole oraz oddziały zamiejscowe, znajdujące się przy ul. Walerego Sławka 2, ul. Dzieci Warszawy 42 i ul. Szancera 5,  to miejsce, w którym zapewniamy dzieciom profesjonalną edukację i opiekę, radość i bezpieczeństwo. Wiemy, że nie wystarczy pochylić się nad dzieckiem, stworzyć mu dobre warunki wychowawcze i edukacyjne. Trzeba jeszcze mądrze kierować procesem uczenia się dziecka. Wymaga to obszernej wiedzy psychologicznej i niezwykłych umiejętności pedagogicznych. To właśnie ludzie obdarzeni intuicją pedagogiczną, olbrzymim potencjałem twórczym i zaangażowaniem wciąż podnoszący swoje kwalifikacje dbają o wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

 

Dyrektor przedszkola Małgorzata Rolka:

  • dba o atmosferę przedszkola sprzyjającą dziecku i jego rodzinie
  • stworzyła zespół pracowników współodpowiedzialny za pracę placówki
  • nawiązuje szerokie kontakty ze środowiskiem lokalnym

 

 

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, dlatego ważna jest dla nas idea integracji, której wartość podkreśla doktryna Unii Europejskiej

“osoby niepełnosprawne powinny uczyć się, mieszkać, pracować wspólnie z pełnosprawnymi”.

 

W grupach organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólnie różnorodne działania. Są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznianiu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości. Dzieci chodzą na spacery, wyjeżdżają na wycieczki, bawią się na placu zabaw. Uczą się samodzielności. Odkrywają swoje zdolności.

 

Dziecko, jego dobro i  prawidłowy rozwój, jest zawsze na najwyższym miejscu. Radość na twarzach dzieci, zadowolenie ze strony rodziców to nagroda za naszą pracę.


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-17