Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4-latków          

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
8:00 – 8:30 – Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:00 – 12:00 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
12:00 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
12:30 – 13:00 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
13:00 – 13:30 – relaks – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie
13:30 – 14.15 – Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy badawcze, doświadczenia
14:15 – 14.30 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku.
14:30 – 15:00 – Podwieczorek.
15:00 – 17:30 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, pobyt na powietrzu, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna porządkowanie sali.

 

Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6-latków

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne.
8:00 – 8:30 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie: czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku  mycia zębów. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.
9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:00 – 12:00 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
12:00 – 13:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Obiad.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
13:00 – 13:30 – Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej
13:30 – 14:15  – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy badawcze, doświadczenia 14.15 – 14.30 – zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
14:30 – 15:00 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00 – 17:30 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, pobyt na powietrzu, obserwacja pedagogiczna; praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, porządkowanie sali; rozchodzenie się dzieci.